شماره تماس : 00902128543042

درباره آژانس

نقشه

یک نظر برای ریلتی پرتال

Avatar
رتبه بندی:
مرور محتوا:
ورود برای ترک یک نظر
05 ملک توسط ریلتی پرتال
فیلتر
مرتب سازی توسط

واحدهای مسکونی در منطقه اروپایی استانبول

بیلیک دوزو

₺580.000 / شروع قیمت
4 اتاق خواب 2 حمام 95 متر مربع
₺580.000 / شروع قیمت
4 اتاق خواب 2 حمام 95 متر مربع

پروژه ای بی نظیر در استانبول

بیلیک دوزو

₺600.000 / شروع قیمت
2 اتاق خواب 100 متر مربع
₺600.000 / شروع قیمت
2 اتاق خواب 100 متر مربع

واحد 4 خوابه اکازیون

₺830.000 / لیر ترکیه
4 اتاق خواب 190 متر مربع
₺830.000 / لیر ترکیه
4 اتاق خواب 190 متر مربع

پروژه در غرب استانبول

بیلیکدوزو

₺330.000 / شروع قیمت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع
₺330.000 / شروع قیمت
2 اتاق خواب 1 حمام 110 متر مربع

فرصت ویژه سرمایه گذاری در ترکیه

ایوب محله

$150,000 / قیمت پیشنهادی
$150,000 / قیمت پیشنهادی
01 توسط نماینده ریلتی پرتال

در ریلتی پرتال